Innan du tar atorvastatin

Har du fått Atorvastatin utskrivet och hunnit hämta ut din medicin?

Då kan du snart inleda behandlingen för att sänka ditt kolesterol.

Först är det dock viktigt att du sätter dig ner och går igenom vilka saker som är viktiga att komma ihåg före och under behandlingen. Befinner du dig till exempel i en av de målgrupper som inte bör ta läkemedlet, eller som bör vara extra försiktiga?

Din läkare har troligen full koll på detta, men det kan ändå vara väldigt bra att du själv läser igenom allt för säkerhets skull. Vill du veta mer om olika biverkningar? Klicka här.

Gravida, ammande och kvinnor som planerar graviditet

Planerar du att skaffa barn inom kort eller är du kanske redan gravid?

atorvastatin graviditet

Då bör du fråga din läkare om det finns någon annan kolesterolsänkande medicin som du kan ta istället. Atorvastatin är inte lämpligt att ta under graviditet, och heller inte för den som försöker bli gravid. Samma sak gäller för övrigt om du fött barn för en tid sedan och i nuläget ammar ditt barn. Medicinen kan gå ut i modersmjölken och därför är det bättre att undvika detta läkemedel helt tills du avslutat amningen.

Om du informerar din läkare om att du ammar kan han eller hon välja ett annat läkemedel som passar bättre under amningen.

Problem med lever eller lungor – läs detta

Har du för tillfället någon sjukdom som gör din lever svagare?

Har du tidigare haft någon leversjukdom? (lista)

Då är inte Atorvastatin en medicin som passar dig.

leversjukdom

Om du i dagsläget har njurproblem eller muskelproblem kan det hända att du kan behandlas med detta läkemedel, men du bör rådfråga din läkare innan du tar din första tablett.

Är din sköldkörtel underaktiv eller har du försvagad lungfunktion? Då är det viktigt att du talar om detta för den läkare som behandlar dig. Det är möjligt att du kan börja med Atorvastatin som planerat, men det är bättre att be om råd innan behandlingen drar igång, för säkerhets skull.

Mediciner som kan påverka

Tar du just nu andra läkemedel än Atorvastatin?

läkemedelstabletter

Då bör du kontrollera att dessa mediciner inte stör den behandling du nu ska påbörja. Vissa läkemedel fungerar inte speciellt bra ihop, och när det gäller mediciner som innehåller atorvastatin är det vissa läkemedel du bör undvika att använda samtidigt.

  • Blodfettssänkande mediciner som kolestipol och gemfibrozil.
  • Kalciumflödeshämmare som diltiazem och amlodipim.
  • Mediciner som används för behandling av svampinfektioner, som exempelvis klaritromycin och telitromycin.
  • HIV-behandlingsmedel som atazanavir och indinavir.
  • Det blodförtunnande medlet warfarin.
  • P-piller och receptfria medel innehållande Johannesört.
  • Cimetidin som används för att lindra halsbränna och magsår.
  • Det smärtstillande medlet fenazon.

Det finns ytterligare mediciner som kan påverka behandlingen, och det är därför av stor betydelse att du läser bipacksedeln mycket noggrannt innan du börjar ta dina tabletter.

Läs även sidan att kombinera med andra läkemedel.

Samt denna sida om alkohol och atorvastatin.

Bortsett från att dessa läkemedel kan förändra effekten av Atorvastatin, så kan även Atorvastatin påverka effekten av dessa läkemedel.

Det är därför viktigt att din läkare känner till vilka mediciner du använder innan denne skriver ut Atorvastatin. Läs vidare: Så använder du atorvastatin >>.