Kombinera med andra läkemedel

Att du ska vara försiktig med kombinationer av vissa läkemedel känner du säkert till.

Inte minst i media har det talats mycket de senaste åren, om människor som fått en massa olika mediciner utskrivna av olika läkare, och där medicinerna ställer till en massa problem.

Problem kan det bli därför att en del läkemedel kan interagera med varann.

Detta kan innebära att effekten av det ena eller båda läkemedlen inte blir den avsedda. Det kan också vara så att du, om du tar vissa läkemedel i kombination, kan löpa en ökad risk att drabbas av biverkningar. S.k. interaktion.

läkemedel

Du möter antagligen flera olika läkare då du besöker sjukvården, och därför vet inte den läkare som skriver ut din medicin vilka andra mediciner du tar.

Av den anledningen är det viktigt att du berättar för din doktor vilka mediciner du använder. Tala också om ifall du tar några receptfria läkemedel, för även dessa kan påverka din medicin. Se även: Innan du tar atorvastatin.

Det kan också vara bra om du talar om ifall du nyligen tagit andra mediciner, även om du inte tar dem i nuläget, och de därmed inte används samtidigt.

Atorvastatin och andra läkemedel

Då det gäller läkemedel med atorvastatin vet man att du löper en ökad risk att drabbas av muskelrelaterade biverkningar, såsom rabdomyolys om du samtidigt äter vissa andra läkemedel.

Rabdomyolys är en sorts upplösning av din muskelvävnad, med utfällning av myoglobin som följd, och detta kan medföra att du får en akut njursvikt. Detta är ett allvarligt tillstånd, som man till varje pris vill undvika att du råkar ut för, och därför är det naturligtvis viktigt att din läkare vet vilka övriga läkemedel du tar.

Se även: Atorvastatin och alkohol.

Dessa läkemedel kan påverka

Då du ska behandlas med medicin som baseras på atorvastatin är det en rad olika andra mediciner som kan vara interaktiva med din medicin, och som du bör se upp med.

Här kommer en lista:

 • läkemedel som påverkar ditt immunförsvar, såsom till exempel ciklosporin
 • vissa antibiotika, och medel mot svampinfektioner. Här kan nämnas, till exempel, erytromycin, klarytromycin, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin och fusidinsyra
 • andra mediciner som också sänker blodfetter, såsom andra fibrater och kolestipol, samt gemfibrozil och simvastatin
 • vissa kalciumflödeshämmare som du kan få mot kärlkramp eller högt blodtryck. Dessa kan vara amlodipin eller diltiazem
 • läkemedel för att reglera din hjärtrytm, t. ex digoxin, verapamil och amidoaron
 • mediciner som du kan behandlas med om du har HIV, som ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir med flera
 • warfarin, som är ett blodförtunnande medel
 • p-piller
 • stiripentol, en kramplösande medicin som du kan få om du har epilepsi
 • cimetidin, som du kan använda om du har halsbränna eller magsår
 • läkemedel mot matsmältningsproblem, som innehåller aluminium eller magnesium ( antacida)
 • fenason som är ett smärtstillande preparat
 • johannesört, som finns i receptfria läkemedel

Alla dessa läkemedel kan påverka den effekt du får av atorvastatin.

De kan göra att du får en mindre, eller en större effekt av medlet än vad som är meningen, men de kan också eventuellt påverka risken att du drabbas av biverkningar.

Dessa läkemedel kan innebära risk för biverkningar

Om du samtidigt, som du tar atorvastatin äter vissa läkemedel kan risken att du drabbas av rabdomyolys (upplösning av muskelvävnad) öka.

Detta gäller sådana läkemedel som kan öka plasmakoncentrationen av atorvastatin.

De mediciner du ska se upp med i detta sammanhang är:

 • ciklosporin
 • telitromycin
 • klaritromycin
 • delavirdin
 • stiripentol
 • ketokonazol
 • vorikonazol
 • itrakonazol
 • posakonazol
 • de mediciner du kan få mot HIV, såsom exempelvis ritonavir, lopinavir etc.

Det finns också en del läkemedel som kan öka risken att du drabbas av myopati (muskelsjukdom), om du tar dem samtidigt som atorvastatin och dessa är:

 • gemfibrozil och andra fibrinsyraderivat (som sänker kolesterolhalten)
 • erytromycin
 • niacin
 • ezetimib

Om du tar något av ovanstående läkemedel är det mycket viktigt att du berättar det för din läkare.

Han får då avgöra om nyttan uppväger risken, eller om han kan ge dig ett annat preparat som inte påverkas av dina övriga mediciner.

Om du ändå bör ta atorvastatin kommer du troligen att starta på en mindre dos för att se hur du reagerar, och du kommer att få genomgå provtagning före medicineringen, och under denna, så att läkaren kan hålla koll på om du löper ökad risk för dessa biverkningar. Åter till: Så använder du atorvastatin >>.