Atorvastatin biverkningar

Alla läkemedel medför risk för biverkningar, så också de medel som innehåller atorvastatin.

Att ett läkemedel kan ge biverkningar betyder dock inte att du kommer att få dessa. Du kan drabbas av någon av dem, och det är därför du kan behöva upplysning om vilka biverkningar som kan dyka upp.

Vet du om dem, vet du också vad du ska göra om du skulle känna av någon av dem.

Då vet du hur du ska agera om du drabbas av någon av de sällsynta allvarliga biverkningarna, men du vet också att det inte är någon fara om du stöter på någon av de mindre otäcka biverkningarna.

atorvastatin biverkningar muskulaturen

Kunskap ger säkerhet, och därför är det alltid skönt att kunna läsa om dessa biverkningar på ett vanligt, lättförståeligt språk.

Biverkningar är ju något som kan skrämma, och blir du alltför rädd kanske det finns risk att du inte vågar ta din medicin, och det kan ju få svåra konsekvenser. Se även: Så fungerar atorvastatin.

Läs därför detta och lär dig, så kan du känna dig tryggare med din medicin.

Atorvastatin biverkningar – de vanligaste

De biverkningar som är vanligast förekommer hos mellan en och tio procent av de som använder denna medicin.

Man kan också säga att fler än en av hundra, men färre än en av tio drabbas. Det är alltså dessa biverkningar du löper störst risk att drabbas av.

Om du får någon av dem, är det följande du kan råka ut för:

 • inflammation i näsans slemhinna, näsblod, smärta i halsen
 • du kan få allergiska reaktioner
 • dina blodsockernivåer kan öka (du bör följa ditt blodsocker noga om du är diabetiker)
 • matsmältningsproblem, illamående, diarré, förstoppning, gaser
 • huvudvärk
 • muskelvärk, ledvärk och ryggsmärtor
 • blodprovsresultat som kan visa på onormal funktion hos din lever

För att minska risken att du drabbas är det viktigt att ta enligt doseringsanvisningen, läs också: Så använder du atorvastatin.

Biverkningar som förekommer hos fler än en av 1000 men färre än en av 100

Detta är biverkningar som alltså är betydligt ovanligare än de ovan nämnda.

Risken att du drabbas av dem är inte speciellt stor, men den finns där i alla fall. Det kan vara skrämmande att läsa om vad som kan drabba dig när du äter en medicin, men syftet är att du snabbt ska inse att det du upplever har med din medicin att göra, och att du kan kontakta den läkare du fått denna medicin av för att få råd om hur du ska gå vidare om du drabbas av någon biverkning.

Dessa mindre vanliga biverkningar är följande:

 • anorexi ( du förlorar aptiten)
 • viktökning
 • minskning av dina blodsockernivåer, håll koll om du har diabetes
 • mardrömmar och/eller sömnlöshet
 • ringningar i dina öron och / eller i ditt huvud
 • dimmig syn
 • yrsel, domningar eller stickningar i tår och fingrar, du kan få minskad känsel för beröring och smärta
 • minnesförlust
 • förändringar av din smakupplevelse
 • leverinflammation ( hepatit)
 • hudutslag och klåda, nässelfeber, håravfall
 • smärta i nacken, trötthet i dina muskler
 • sjukdomskänsla, svaghet, trötthet, smärta i bröstet, svullnad framför allt i vristerna, feber
 • vita blodkroppar i urinen
 • rapningar, kräkningar, smärta i övre och nedre delen av magen, inflammation i bukspottkörteln, som ger dig magsmärtor

Läs också: Så använder du atorvastatin.

Sällsynta biverkningar av atorvastatin

Det finns också några biverkningar som är sällsynta, och ännu mer sällsynta.

Fler än 1 av 10 000 men färre än 1 av 1000 kan drabbas av följande:

 • oväntade blödningar eller blåmärken
 • synstörningar
 • gulfärgning av hud och ögonvitor, något som kallas gallstas
 • senskada

Ännu mer sällsynt än dessa är de som drabbar färre än 1 av 10 000 användare.

När du ser dessa siffror inser du säkert hur liten risken att du får någon av dessa biverkningar är. Men, som tidigare så är det ändå bra att känna till att de finns, ifall du skulle drabbas.

Dessa synnerligen sällsynta oönskade effekter är:

 • en allergisk reaktion där du kan få symptom som plötsligt väsande andning, andnöd och bröstsmärtor, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun, tunga, svalg, andningssvårigheter, kollaps
 • gynekomasti, vilket är en benämning på bröstförstoring. Detta förekommer både hos kvinnor och män
 • nedsättning av hörseln

Andra biverkningar som rapporterats

Några andra biverkningar som också har rapporterats gällande olika läkemedel som har atorvastatin som det verksamma ämnet, är:

 • depression
 • sexuella svårigheter
 • andningsbesvär med ihållande hosta. Feber eller andnöd kan också förekomma

Som du ser finns det alltså en rad olika biverkningar som förekommer med mycket olika frekvens.

Vid en första anblick kan det se ut som om du fått en mycket farlig medicin, men om du tittar på de siffror som anger hur många som drabbas av de olika biverkningarna inser du att de allra flesta kan ta sin medicin utan att känna av någon av dessa saker. Du kan själv rapportera biverkningar till läkemedelsverket.

Nästan alla läkemedel kan visa upp en diger lista biverkningar, men det beror kanske främst på att människor reagerar så olika på preparaten och därför blir biverkningarna många till antalet.

Trots detta drabbar atorvastatin biverkningar oftast inte så många trots allt, få mer information om atorvastatin här >>.