Användning av Lipitor

Innan du tar Lipitor för första gången är det bra om du kan ta reda på hur du ska använda din medicin för att få ut den bästa effekten och hur du kan minska riskerna med din medicinering.

Ju mer du vet, desto säkrare och tryggare kan du känna dig med din nya medicin.

Därför får du Lipitor

Om du har höga halter av skadliga blodfetter i ditt blod, och inte en omläggning till kolesterolfattig kost, ökad motion och viktminskning har varit tillräckligt för att sänka dina blodfettsnivåer, är en medicin kanske enda utvägen för att få bukt med problemet.

Struntar du i medicinen och behåller de höga halterna av kolesterol och triglycerider är risken stor att du förr eller senare drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller andra hjärt- och kärlsjukdomar.

Lipitor, som hör till läkemedelsgruppen statiner, påverkar produktionen av kolesterol i din lever, och de skadliga fetterna minskar medan det ”goda” kolesterolet ökar i mängd. Därmed får du en friskare balans av fetterna och risken att dina ådror förfettas minskar.

Ett par saker du bör veta om innan du tar dina tabletter.

För bästa effekt

För att du ska få ut den bästa effekten av din medicin ska du först och främst veta att du måste fortsätta med goda kostvanor och motion även under behandlingen (DN).

kolesterol mat 2

Din medicin är inget alternativ till en förändring i livsföring, utan ett komplement. Du ser alltså till att äta mat som sänker halterna, du motionerar, och om du är överviktig gör du allt du kan för att gå ned i vikt.

Om du sköter den biten kommer medicinen att hjälpa dig med resten, där inte dina ansträngningar är tillräckliga.

Se Använding av Lipitor.

Lyssna till doktorn

En annan viktig del i att få ut det mesta ur din medicin är att noga lyssna på din doktor.

Han vet exakt vad som behövs för att just du ska kunna återfå så normala värden som möjligt. Hur mycket medicin du behöver beror på många olika faktorer. Hur höga dina blodfettsvärden är och hur stor risken är att du ska drabbas av hjärtinfarkt eller andra sjukdomar är viktiga faktorer, men det kan också finnas annat som spelar in. Följ därför alltid den dosering din läkare anger, och tro inte att du själv vet bättre hur medlet ska doseras, för det vet du inte.

Lyssna också, och ta till dig av de råd du får från din läkare, angående kost och annat.

Se Lipitor dosering.

Var försiktig med alkohol

Denna medicin har ingen inverkan på hur du reagerar på alkohol, som vissa andra läkemedel kan ha.

Du blir alltså varken mer eller mindre påverkad av den alkohol du dricker om du tar den i samband med Lipitor. Du kan däremot få andra effekter om du har för vana att dricka mycket alkohol. Om du regelbundet dricker stora mängder bör du inte äta denna medicin alls.

Eller så kanske man kan vända på steken, och säga att om du tar denna medicin får du inte regelbundet dricka mycket alkohol.

För vidare information se: Lipitor och alkohol.

Drick med måtta

Ett glas vin eller en öl då och då kan du unna dig utan att det ställer till några problem.

Du bör däremot komma ihåg att stoppa i tid, då större mängder alkohol absolut inte är att rekommendera då du tar Lipitor.

Det kan ju också vara bra för dig i detta sammanhang, att veta att alkohol höjer dina blodfetter, och  om du ofta dricker, även om det är mindre mängder, så motarbetar du då den medicin du äter.

Alltså en extra anledning att vara mycket måttlig med drickandet.

Minska risken för biverkningar

Som du kan läsa på sidan om biverkningar, förekommer sådana också då du använder Lipitor.

Man vet att vissa av dessa biverkningar är sådana som du har en större risk att utsättas för om du samtidigt som du behandlas med Lipitor tar vissa andra mediciner. För att minska dina risker är det därför klokt att skriva upp vilka andra läkemedel du tar, och visa upp denna lista för din läkare innan du tar din medicin. Se vidare: Innan du tar Lipitor.

Du kan läsa om vilka andra mediciner du ska se upp med på sidan “kombinera med andra läkemedel”, som handlar om det aktiva ämnet i Lipitor, atorvastatin. Det som gäller för detta ämne gäller också för Lipitor.