Lipitor biverkningar

Om Lipitor biverkningar – biverkningarna av ett läkemedel är något som kan skrämma de flesta.

Kanske blir du så orolig när du läser om alla de biverkningar du kan få av din medicin, att du nästan inte vågar ta den. Så ska du dock inte tänka.

För det första skulle inte din läkare skriva ut denna medicin om den vore så farlig som det kan verka när du läser om allt som kan drabba dig.

För det andra är det bara några biverkningar som är lite vanligare, och inte ens de drabbar alla som tar medicinen.

biverkningar

De flesta av de oönskade effekterna av läkemedlet är mycket sällsynta, så risken att just du drabbas är inte särskilt stor. Det kan trots det vara bra att du lär dig vilka de är, så att du känner till dem. Det gör dels att du kanske inte blir så rädd om du skulle känna av någon av dem när du vet varför du reagerar så, och dels är det bra att känna till vilka symptom du ska ge akt på om de dyker upp. Undvik alkohol när du tar Lipitor.

Allvarliga Lipitor biverkningar

Det finns några biverkningar av Lipitor som är mycket allvarliga.

Vissa personer ska öht inte ta Lipitor pågrund av risk för allvarliga biverkningar, se: Innan du tar Lipitor.

Om du känner något av nedanstående ska du genast sluta ta tabletterna och omedelbart kontakta din läkare, eller ännu hellre uppsöka akutmottagningen på ditt sjukhus.

 • Om du svullnar i ansikte, tunga eller svalg, kan detta vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion. Detta kan leda till svårigheter att andas (anafylaxi)
 • Om du får hudutslag med rosa-röda fläckar, särskilt på handflator eller fotsulor, som kan brista, eller om huden svullnar och fjällar kraftigt, och/eller får blåsor på din hud, mun, ögon och könsorgan
 • Om du känner muskelsvaghet, ömhet eller smärta, särskilt om du samtidigt känner dig dålig och har hög feber. Detta kan tyda på en onormal muskelnedbrytning, och den kan leda till att du får njurproblem, men det är faktiskt också ett så allvarligt tillstånd att du kan dö.
muskel

Dessa skrämmande biverkningar är dock mycket sällsynta. Det är mindre än en av tusen användare som råkar ut för någon av dessa saker. Ännu ovanligare, drabbar bara mindre än en av tio tusen användare är:

 • leverpåverkan, som kan visa sig som oväntade eller ovanliga blödningar och blåmärken.

Även då ska du kontakta din läkare så snart som möjligt.

Vanliga biverkningar

De vanligaste biverkningarna drabbar fler än en av hundra, men färre än en av tio som tar denna medicin.

För att minimera risken att drabbas, följ alltid doserings hänvisningen från din läkare.

Siffran ligger alltså någonstans mellan en och tio procent drabbade. Dessa biverkningar är inte alls så dramatiska som de tidigare beskrivna.

Det du löper störst risk att drabbas av är:

 • din nässlemhinna kan bli inflammerad
 • du kan blöda näsblod
 • du kan känna smärta i halsen
 • du kan få allergiska reaktioner
 • Dina blodsockernivåer kan höjas. Detta innebär att om du är diabetiker bör du vara extra noga med att följa dina blodsockervärden.
 • du kan drabbas av förhöjt kreatinkinas i ditt blod
 • du kan få huvudvärk
 • din mage kan påverkas så att du blir illamående, får förstoppning, gaser, diarré och matsmältningsproblem
 • du kan få ont i dina leder, muskler och i din rygg
 • det kan också visa sig på blodprovsresultat att din leverfunktion kan bli onormal

Mindre vanliga Lipitor biverkningar, men inte helt sällsynta

En grupp biverkningar som inte är av de vanligaste, men som heller inte är helt sällsynta, kan drabba fler än en av tusen, men färre än en av hundra.

Mer än en promille, men mindre än en procent blir alltså procentsatsen här.

Du kan också drabbas av:

 • drabbas av anorexi eller viktökning och en minskning av dina blodsockernivåer
 • mardrömmar och sömnlöshet kan du också råka ut för
 • känna av yrsel, domningar och stickningar i dina fingrar och tår
 • din känsel vid smärta och beröring kan minska
 • få förändringar i din smakupplevelse
 • drabbas av minnesförlust
 • få dimsyn
 • drabbas av ringningar i öronen och/eller huvudet
 • få inflammation i bukspottkörteln vilket leder till magsmärta
 • drabbas av kräkningar, rapningar och smärta i övre och nedre delen av buken
 • få leverinflammation (hepatit)
 • få utslag, hudutslag, klåda, och nässelfeber och du kan även drabbas av håravfall
 • få ont i nacken
 • känna en muskeltrötthet
 • känna en sjukdomskänsla, trötthet och svaghet
 • känna av bröstsmärta
 • svullna, speciellt vid vristerna (ödem)
 • få feber
 • drabbas av vita blodkroppar i urinen

Hur du ska använda Lipitor för att minska risken med ditt läkemedel.

Sällsynta biverkningar då du tar Lipitor

Några få biverkningar har rapporterats kunna drabba dig om du använder Lipitor.

Du behöver inte bli skrämd, endast några få (färre än en av tusen, men fler än en av tio tusen) drabbas.

Om du trots allt skulle höra till denna lilla skara, kan du drabbas av följande sällsynta biverkningar:

 • synstörningar
 • oväntade blåmärken eller blödningar
 • gallstas (din hud och dina ögonvitor blir gulfärgade)
 • senskada

Mycket sällsynta är följande biverkningar. De drabbar färre än en av tio tusen av de som äter denna medicin.

 • allergisk reaktion, som kan visa sig som plötsligt väsande andning och ont i bröstet, eller andnöd, du kan svullna på ögonlock, ansikte, mun, tunga eller svalg, få andningssvårigheter, och helt enkelt kollapsa.
 • hörselnedsättning
 • gynekomasti, vilket innebär att dina bröst kan förstoras, oavsett om du är man eller kvinna

Några oönskade effekter av statiner

Lipitor är ett läkemedel i gruppen statiner, se: Så fungerar Lipitor..

stetoskop

Kontakta alltid din läkare om du drabbas av någon biverkning.

Det finns ett litet antal biverkningar som kan förekomma om du äter statiner, men som inte är knutet just till Lipitor.

Vissa statiner kan ge dig:

 • sexuella svårigheter
 • depression
 • andningsbesvär och hosta som är ihållande, och/eller andnöd, eller feber

Om du märker några biverkningar som inte omnämns här, kan du kontakta din läkare, eller apotekspersonalen och berätta om dessa.

Du kan också rapportera nya biverkningar till Läkemedelsverket (här).

På deras hemsida finns en speciell tjänst som gör att du enkelt kan anmäla eventuella Lipitor biverkningar, läs mer om Lipitor här.