Lipitor dosering

Lipitor är en medicin du troligen fått för att sänka halten skadliga blodfetter i ditt blod.

Detta är den vanligaste användningen av detta läkemedel, men du kan också bli ordinerad Lipitor om du har en ökad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, trots att ditt kolesterolvärde, och även de andra blodfetterna ligger på normala värden.

Då kan du få detta läkemedel för att minska risken för att du verkligen ska drabbas av hjärtinfarkt, kärlkramp eller andra sjukdomar.

lipitor ok dosering

Så doserar du din medicin

För att du ska få bästa möjliga effekt av din medicin, och även minsta möjliga risk för biverkningar, är det viktigt att du noga läser på din förpackning och följer den dosering som din läkare ordinerat (def.).

Kanske läser du någon annanstans om andra doser, men din läkare skriver ut den dos som är anpassad just till dig.

lipitor missad dosering

Därför är det just din läkares ordination som är den enda viktiga, och den enda rätta för dig. Din läkare tar hänsyn till, bland annat, hur höga halter av det skadliga LDL-kolesterolet du har i ditt blod, hur du svarar på behandlingen och vilket mål som satts för din behandling. Som en fingervisning kan dock nämnas att det är vanligt att du startar behandlingen med att ta 10 mg, det vill säga en tablett en gång om dagen.

Detta gäller både om du är vuxen, och om du är ett barn över tio år.

Din läkare kan sedan öka dosen efterhand och efter behov. Denna ökning görs i fyraveckorsintervaller, eller till och med mer. Du äter alltså de olika doserna i minst fyra veckor, innan nästa höjning kommer. Om du är vuxen kan dosen höjas ända upp till maxdosen, vilken innebär att du kan hamna på upp till 80 mg om dagen.

Är du barn får du aldrig äta mer än 20 mg om dagen, så då blir det inte frågan om så många höjningar.

Så tar du din Lipitor tabletter

Tabletten ska du svälja hel, och du ska ta den med ett glas vatten. Den vanligaste tablettstyrkan är Lipitor 20 mg.

Tänkt på att undvika att konsumera stora mängder alkohol.

Det spelar ingen roll när du tar den, men det är bra om du tar den vid samma tidpunkt varje dag.

Då får du en bättre fördelning över dygnet, men det blir också lättare för dig att komma ihåg att ta din medicin om du förknippar den med ett visst klockslag varje dag.

Se också: Innan du tar Lipitor.

Ta inte större dos

Om du råkar glömma ta din medicin en dag, ska du inte ta dubbel dos nästa gång för att kompensera.

lipitor dubbel dosering

Då tar du helt enkelt bara din vanliga dos, och struntar i att du glömt ett tillfälle.

Om du, av misstag fått i dig allt för stora mängder av detta läkemedel, eller om du ser att ett barn råkat få det i sig ska du kontakta Giftinformationscentralen, din läkare eller ditt sjukhus, så att du kan få rådgivning och en bedömning om något behöver göras.

Se också: Användning av Lipitor.

Fråga doktorn

Om du känner dig osäker på något angående din behandling, om du till exempel misstänker att den effekt du får av Lipitor är för stark, eller kanske för svag, ska du absolut inte ändra dosen på eget bevåg, utan du ska då rådgöra med din läkare (fass).

Det är också din doktor som avgör hur lång tid behandlingen ska pågå, så du ska inte heller avsluta denna på egen hand.

Om det är någonting annat du funderar över, ska du inte tveka att fråga. Du kan vända dig till din doktor, men en del saker kan du med fördel fråga apotekets personal om. De kan ge dig råd om mycket då det handlar om dina mediciner.

Det är bättre att fråga, än att gå omkring och känna sig osäker vad som gäller för Lipitor. Fortsätt här: Så fungerar Lipitor >>.