Innan du tar Lipitor

Har du höga halter av kolesterol och triglycerid i ditt blod?

Har en omläggning till sundare kost och mer motion inte har hjälpt tycker din läkare antagligen att det är dags att börja medicinera för att sänka de farliga blodfettsvärdena?

Om du ska börja ta Lipitor för att få bukt med dina blodfetter, och på så sätt minska risken för att du ska drabbas av de sjukdomar som du kan få på grund av att fetterna sätter sig i dina blodkärl och gör dem trånga och stela, måste du tänka på att medicinen i detta fall inte ersätter kostomläggningen.

Det är viktigt att tänka på att du ska fortsätta äta bra, och följa den diet du troligen blivit ordinerad genom sjukvården.

Din medicin är enbart avsedd att vara ett komplement till diet och sundare vanor.

Du måste själv se till att hålla blodfetterna nere genom att äta rätt, även då du behandlas med Lipitor.

lipitor och grape

Några saker som kan vara bra för dig att veta innan du börjar använda medicinen är att du inte får dricka för mycket alkohol samtidigt som du tar medicinen, och att du inte heller bör dricka mycket juice från grapefrukt. Grapefruktjuicen kan påverka mängden av medicinens verksamma ämne, atorvastatin, i ditt blod. Högst ett eller två små glas om dagen är vad du kan unna dig av denna juice, om du samtidigt tar Lipitor.

Då det gäller alkohol får du inte regelbundet dricka stora mängder, men du kan ta ett glas vin till maten, eller en snaps till sillen om du vill, utan att det ställer till besvär.

Se också: Andvänding av Lipitor >>.

Varning! Tillfällen då du ska se upp extra

Detta är generellt ingen farlig medicin men det finns tillfällen då du ska se upp extra, och det finns också orsaker till att du inte ska ta detta medel över huvud taget.

lipitor statiner och graviditet

Du ska INTE ta Lipitor:

 • om du är överkänslig, allergisk, mot det verksamma ämnet atorvastatin, liknande ämnen eller mot något annat av det som ingår i medicinen
 • om prover visar att du har onormala levervärden, som inte kan förklaras
 • om du har, eller har haft några sjukdomar som har påverkat din lever
 • om du är kvinna i fertil ålder, och du inte använder preventivmedel
 • om du är, eller försöker bli gravid (webmd.)
 • om du ammar ditt barn

Använd med försiktighet

I ovanstående fall ska du alltså inte ta Lipitor alls.

Men det finns också tillfällen då du kan äta medicinen, men måste iaktta speciell försiktighet. I dessa fall är det klokt att du rådgör med din läkare innan du tar läkemedlet, så att denna får avgöra om det behövs vidtas några särskilda åtgärder, som till exempel utökad provtagning.

I vissa fall ska du iaktta speciell försiktighet, detta gäller då:

 • du har haft en stroke med små blödningar i din hjärna, eller om du har små vätskefyllda fickor i hjärnan som följd av en stroke
 • du har problem med dina njurar
 • du har haft muskelproblem, då du tidigare behandlats med andra läkemedel som innehåller statiner eller fibrater (medel som sänker halten av fetter)
 • du, eller någon i din familj har haft oförklarliga muskelsmärtor eller muskelproblem
 • regelbundet dricker mycket alkohol
 • du har, eller tidigare haft någon leversjukdom
 • du är äldre än 70 år

Om du har allvarliga problem med din andning ska du rådgöra med din läkare eller med personalen på apoteket innan du tar medicinen för första gången.

Om något av det du kan läsa om här ovan stämmer in på dig måste du berätta det för din läkare, för då behöver denne ta blodprover på dig innan behandlingen, och troligen också under behandlingens gång, för att kunna bedöma vilken risk du löper att få muskelrelaterade biverkningar.

Man vet att du utsätts för större risk för sådana biverkningar om du samtidigt som du tar Lipitor äter vissa andra läkemedel.

Sådana läkemedel kan öka risken

Vissa läkemedel interagerar med varandra, det vill säga de kan påverka effekten av andra läkemedel.

Om du äter olika läkemedel samtidigt kan det medföra att du får ut mer effekt, eller mindre effekt än avsett av någon medicin. Men det kan också vara så att andra mediciner kan öka risken för att få biverkningar.

När det gäller Lipitor kan vissa läkemedel göra att du får en större risk att få till exempel den farliga muskelnedbrytning som är en biverkning (men en sällsynt sådan).

Exempel på läkemedel som kan påverka Lipitor är:

 • olika typer av antibiotika
 • läkemedel som påverkar ditt immunförsvar, till exempel ciklosporin
 • andra läkemedel du tar för att sänka ditt blodfett
 • vissa mediciner du kan få mot högt blodtryck, eller för att reglera din hjärtrytm
 • mediciner som du behandlas med om du har HIV
 • p-piller

Om du äter receptfria medel bör du också veta att medel som innehåller Johannesört inte är lämpliga tillsammans med Lipitor.

Få mer information här: