Så fungerar Lipitor

När du får en medicin som du inte tidigare använt kan det vara bra att skaffa lite information om hur medicinen fungerar, och hur den påverkar din kropp.

Här nedan kan du få reda på detta.

På så sätt kan du känna dig tryggare med din medicin, och du behöver därmed inte oroa dig för vad som händer i din kropp, se även sida om dosering.

Varför har du fått Lipitor?

Om du har höga värden av blodfetter, till exempel ett högt kolesterolvärde har du kanske fått Lipitor av din läkare. Vanligtvis tabletterna Lipitor 20 mg.

När du kommer till doktorn och det konstateras att du har förhöjda värden av blodfetter, får du först och främst rådet att förändra din livsföring för att försöka sänka värdena den vägen. Om du börjar motionera och ser till att äta nyttig mat kan värdena sänkas, och du kanske slipper äta mediciner.

kolesterol mat 1

Det är dock inte alltid detta hjälper, och då får du medicin (se Användning av Lipitor).

Det är viktigt att du inte har för höga halter av blodfetter i ditt blod, eftersom detta ökar risken för att du ska drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Du kan också få Lipitor, även om du inte har höga kolesterolvärden.

Om du, av någon anledning löper en ökad risk att drabbas av hjärtsjukdom, kan du få denna medicin för att minska risken, även om värdet på dina blodfetter är normala.

Lipitor ingår i en grupp läkemedel som kallas statiner, och den verksamma substansen i medicinen heter atorvastatin.

Så fungerar Lipitor

Det finns flera olika typer av fetter i ditt blod.

LDL- kolesterol, HDL- kolesterol och triglycerider är de som brukar kontrolleras när du kommer till en hälsokontroll. Du kanske hört talas om skadligt och nyttigt kolesterol, och det är LDL-kolesterol som är det skadliga. Det är detta fett som är den största orsaken till åderförkalkning, eller åderförfettning som är den mer korrekta benämningen.

Åderförfettning uppkommer när blodfetterna har lagrats i dina blodkärls väggar, så att kärlen blivit trånga och stela.

När detta händer ökar risken att du drabbas av kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke eller andra hjärt- och kärlsjukdomar. Även höga halter av triglycerider gör att dina kärl förfettas (förkalkas) (LU.).

hjärtat 2

HDL- kolesterol är det som kallas det nyttiga kolesterolet, och det har istället en skyddande effekt på dina blodkärl.

Då du tar Lipitor minskas ditt totala kolesterolvärde.

I första hand minskar LDL- kolesterolet, men också halten av triglycerider går ned. Alltså sänker det aktiva ämnet i medicinen, halten av de blodfetter som skadar dina blodkärl. Halten av det nyttiga kolesterolet, HDL, ökar istället något när du medicinerar med Lipitor.

Redan efter två veckor minskas halten av blodfetter i ditt blod, och den maximala sänkningen kommer när du ätit din medicin i fyra veckor.

Du kan dock inte själv känna denna förändring, utan du måste ta nya blodprov för att det ska kunna visas att blodfetterna sjunkit.

Händer annat i din kropp?

Preparatet jobbar alltså för att sänka dina blodfetter, och påverkar i sig inte andra delar av din kropp.

Men, som alla läkemedel har naturligtvis också Lipitor biverkningar. Dessa kan du läsa om på annan plats, men det är viktigt att du känner till att du inte kommer att drabbas av alla de biverkningar som finns angivna.

De flesta biverkningar av läkemedel är ganska sällsynta, och det är bara ett antal användare som får dem. Och skulle du drabbas av någon, kommer du inte att känna av alla de oönskade effekterna. Att så många som möjligt beskrivs är för att informera dig och alla andra användare om vilka besvär som eventuellt kan höra till din medicinering, och vad du böra vara lite extra vaksam på då du tar denna medicin.

Vad du dock bör veta när det gäller Lipitor är att du inte ska ta denna medicin om du dricker för mycket alkohol, eller om du har någon muskel- eller leversjukdom. För mer information: Innan du tar Lipitor >>.