Atorvastatin Ranbaxy

Atorvastatin Ranbaxy är ett av de läkemedel som innehåller atorvastatin som verksam substans.

Detta är en medicin du kan få om du har förhöjda värden på blodfetter i ditt blod, och om den diet och de förändrade livsvanor du beordrats genomföra inte har givit önskad effekt. Då kan du behöva en medicin som också hjälper till att skapa en sundare balans i blodfetterna, men detta betyder inte att du inte ska fortsätta äta och leva sunt. Du måste även i fortsättningen se till att du äter sådan mat som inte bidrar till att öka halten av skadliga blodfetter.

atorvastatin calcium Ranbaxy 20 mg

Detta läkemedel ingår i gruppen statiner vars huvudsakliga uppgift är att minska halten skadliga blodfetter, och bidra till att få en bättre balans mellan ”onda” och ”goda” fetter.

Du kan också ordineras denna medicin om du av någon anledning lever under ökad risk att få hjärtsjukdomar, trots att du inte har förhöjda värden av kolesterol eller andra blodfetter. Då är medicinens huvudsakliga effekt inte att minska fetter, utan att minska din risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Då ska du ta Atorvastatin Ranbaxy

Om blodprover avslöjar att du har höga halter av skadliga blodfetter ska du i första hand försöka ändra dina vanor.

Du ska äta mat som inte ökar de skadliga blodfetterna, och detta får du hjälp med hos din vårdcentral, där du kan få en dietlista som visar vad du kan äta och vad du ska undvika. Du bör också börja motionera om du inte redan gör det, och om du inte tycker att du orkar med hård träning ska du i alla fall se till att du rör dig så mycket du kan.

Om detta inte sänker dina blodfettsvärden måste kanske en medicin till för att få ned dem, och då kan Atorvastatin Ranbaxy vara den medicin du ska ta.

Kanske bör du inte ta Atorvastatin Ranbaxy

Även om detta är ett läkemedel som du kan behöva för att minska risken att du drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, finns det tillfällen då du ska undvika att ta den, tillfällen då den kan göra mer skada än nytta, och dessa tillfällen är:

 • om du är allergisk mot atorvastatin eller något annat ämne som ingår i tabletten
 • om du är överkänslig mot liknande preparat, som du kan använda för att sänka halten av blodfetter
 • om du idag har, eller om du tidigare har haft någon sjukdom som påverkar din lever
 • om dina leverfunktionsvärden varit onormala, utan att det finns en förklaring till det
 • om du är kvinna och är i fertil ålder ( det vill säga att du kan få barn), och du inte använder preventivmedel
 • om du är, eller planerar bli gravid
 • om du ammar

Om något av detta stämmer in på dig ska du inte ta denna medicin.

Det finns också saker som kan göra att du bör se upp. En rad tillstånd kan göra att denna medicin är olämplig för dig, och dessa är:

 • om du haft en stroke med en blödning i hjärnan, eller om du har små vätskefyllda fickor i hjärnan efter en tidigare stroke
 • om din tyriodeakörtel har nedsatt funktion , något som kallas hypotyroidism
 • om du har några problem med dina njurar
 • om du , eller någon i din familj, har haft upprepade eller oförklarliga muskelsmärtor eller muskelproblem
 • om du tidigare fått muskelproblem när du behandlats med andra blodfettssänkande mediciner
 • om du dricker mycket alkohol, regelbundet
 • om du har haft eller nu har någon leversjukdom
 • om du är över 70 år

Om du känner igen något av detta är inte Atorvastatin Ranbaxy en lämplig medicin för dig.

Då bör du prata med din läkare så denna kan skriva ut ett annat läkemedel till dig. Det kan också hända att din doktor tycker att du faktiskt kan ta medicinen, men att du måste ta blodprover under behandlingen, så att han kan bedöma hur stor risken är att du ska drabbas av muskelrelaterade biverkningar.

Om du har allvarliga andningssvårigheter ska du också rådgöra med din läkare, eller prata med personalen på apoteket innan du tar tabletterna.

Så tar du din medicin

Innan du ordinerats Atorvastatin Ranbaxy ska din läkare ha sett till att du gått över till en kolesterolfattigare diet och denna ska du fortsätta med även då du behandlas med denna medicin.

Hur läkemedlet ska doseras till just dig, kan bara din läkare bestämma.

Det vanliga förloppet är att du får starta med en tablett på 10 mg om dagen.

Denna dos gäller vare sig du är vuxen, eller barn över tio år. Om det behövs kommer din läkare sedan att öka din dos gradvis, tills du når den dos som din läkare anser behövs i ditt fall. Dosen ökas med ett intervall om minst fyra veckor. Det innebär att du först tar 10 mg om dagen i minst fyra veckor, sedan ökar till 20 mg, som du också tar i fyra veckor. Om det behövs kan läkaren sedan öka tills du nått maxdosen, som är 80 mg dagligen om du är vuxen. Är du barn, så stannar ökningen efter 20 mg, för mer än så får du då inte ta.

Du ska svälja din tablett med vatten, och det spelar ingen roll när på dagen du tar den.

Däremot är det bra om du tar den vid ungefär samma tid varje dag. På det sättet får du en jämnare fördelning av medlet i din kropp, och det gör det också lättare för dig att komma ihåg att ta din medicin. Du får aldrig öka dosen på egen hand! Det är bara efter din doktors ordination du kan öka. Du bör heller inte sluta medicinera förrän din läkare säger att du ska göra det, såvida du inte får någon biverkning som gör att du måste sluta. I så fall ska du också kontakta din läkare snarast.

Medicinen kan ge biverkningar

Som du nog vet kan alla läkemedel ge biverkningar.

Dessa kan vara allt från lätta till allvarliga, men det är långt ifrån alla som tar medlet, som får dessa oönskade effekter.

Om du äter andra mediciner samtidigt som du medicinerar med Atorvastatin kan du löpa större risk att drabbas av biverkningar. Det finns vissa mediciner som kan påverka denna risk. Det finns en rad möjliga biverkningar rapporterade i samband med intag av Atorvastatin Ranbaxy. Det är dock inga av dem som är specifika för just denna medicin, utan det är samma biverkningar oavsett vilket lipidsänkande medel, med den verksamma substansen atorvastatin, du än använder.

Du kan läsa om alla dessa biverkningar på sidan om just atorvastatin – biverkningar.

Mer om atorvastatin >>.