Atorvastatin Teva

Atorvastatin är det verksamma ämnet i många läkemedel, bland annat Atorvastatin Teva.

Detta är ett läkemedel som används för att reglera blodfetterna hos såväl vuxna som barn och ungdomar.

Atorvastatin Teva är ett av de läkemedel som har denna substans som verksamt ämne, och som används för att förebygga hjärt- och kärlproblem och sänka LDL-kolesterolnivån i kroppen. Läkemedlet kan även användas om du av någon anledning löper ökad risk för hjärtproblem, oavsett om du har högt kolesterolvärde eller ej.

atorvastatin teva 20 mg

Innan du påbörjar behandling med Atorvastatin Teva är det viktigt att du har försökt sänka ditt kolesterolvärde genom att lägga om kosten.

Om detta inte gett önskad effekt kan detta läkemedel hjälpa dig. Även under läkemedelsbehandlingen är det dock viktigt att du fortsätter följa din kolesterolsänkande kost för att uppnå bästa tänkbara resultat.

Att tänka på i förväg

Att reglera blodfetterna och sänka ett högt totalkolesterol och högt LDL-kolesterol är viktigt, och därför bör du ta det läkemedel du ordinerats av läkare.

Det är dock viktigt att du tänker på några saker innan du påbörjar din behandling, eftersom Atorvastatin Teva är ett läkemedel som kan medföra vissa kontraindikationer och biverkningar.

Det finns några patientgrupper som inte bör använda denna medicin alls, dit hör bland annat personer som är överkänsliga mot något av de ämnen som finns i medlet, exempelvis huvudämnet atorvastatin. Om du har nedsatt leverfunktion eller någon form av leversjukdom bör du heller inte använda det här läkemedlet. Om du för tillfället är gravid, eller planerar att bli gravid inom den närmaste framtiden är detta inget lämpligt läkemedel, och detta gäller även för dig som ammar ditt barn.

Om du tidigare har drabbats av stroke eller leversjukdom, eller har besvär med njurarna så bör du rådgöra med din läkare innan du börjar använda Atorvastatin Teva. Detta gäller även om du har muskelproblem eller om du konsumerar rikligt med alkohol på regelbunden basis. Om du har hunnit fylla 70 år bör du också diskutera igenom saken med läkare innan behandlingen påbörjas.

Så använder du Atorvastatin Teva

När du ska påbörja behandling med någon typ av läkemedel är det alltid viktigt att du sätter dig in i hur du bör använda medicinen, detta för att nå den effekt som det är tänkt att medlet ska ge.

När det gäller just Atorvastatin Teva bör du ta läkemedlet i kombination med kolesterolfattig kost, något som du arbetar fram i samarbete med dietist eller läkare.

Patienter som tar den här medicinen brukar få börja på en dos på 10 mg per dag, för att eventuellt öka dosen efter hand. För vuxna är den maximala dagsdosen 80 mg, medan barn har en maxdos på 20 mg per dag.

Det är viktigt att du försöker tänka på att ta medicinen vid samma tidpunkt varje dag, och de här tabletterna ska sväljas hela. Du väljer själv om du vill ta medicinen i samband med måltid, men ett glas vatten bör du ta för att skölja ner tabletten.

Om du råkar glömma den dagliga dosen vid något tillfälle så behöver du inte göra något för att kompensera detta, ta bara nästa tablett vid rätt tidpunkt så gör det ingen skada.

Biverkningar vid användning av Atorvastatin Teva

Atorvastatin Teva kan ge flera biverkningar, men det är viktigt att komma ihåg att detta inte innebär att varje användare drabbas.

Det finns biverkningar som är vanliga, och drabbar upp till 10 personer av 100, och bland dessa återfinns:

  • huvudvärk
  • värk i leder och muskler
  • höjda blodsockernivåer
  • inflammerade näsgångar
  • illamående och besvär med matsmältningsfunktionen

Utöver dessa finns det även flera mindre vanliga biverkningar, som kan drabba upp till 10 personer av 1000. På denna lista återfinner du exempelvis:

  • yrsel
  • minnesförlust
  • anorexi
  • hepatit
  • muskelsvaghet

Bland de sällsynta och mycket sällsynta biverkningarna hittar du bland annat senskador, depression, andningsbesvär och diabetes.

Om du hör till de patienter som drabbas av biverkningar som väcker obehag så är det viktigt att du genast tar kontakt med din läkare för att diskutera hur ni ska lösa situationen.

Så påverkas du av läkemedlet

I de allra flesta fall påverkar inte Atorvastatin Teva din förmåga att köra bil, moped och andra fordon.

Det finns dock undantag, vilket gör att det är viktigt att du känner efter hur just du påverkas av medicinen.

Vissa andra läkemedel kan påverka läkemedlets effekt, vilket exempelvis gäller vissa typer av antibiotika, HIV-mediciner, vissa mediciner som används mot kärlkramp samt flera andra läkemedel. Om du använder andra läkemedel samtidigt som du tar Atorvastatin Teva är det viktigt att du kollar upp hur detta påverkar dig och din kropp.

Om du dricker alkohol samtidigt som du tar den här medicinen kan det påverka effekten, och du bör därför vara försiktig med din alkoholkonsumtion under behandling.

Mer om atorvastatin >>.