Så använder du atorvastatin

Har du tidigare gått på en diet som varit kolesterolfattig, på grund av att du behöver sänka din kolesterolnivå och dina blodfetter?

Gav det inte önskad effekt?

I så fall kanske du behöver medicineras med Atorvastatin, och då gäller det förstås att du sätter dig in i hur denna medicin bör användas.

Det är ingen speciellt komplicerad medicin att använda, men det kan finnas kontraindikationer, och det finns vissa hälsotillstånd och andra läkemedel som inte utgör någon bra kombination med Atorvastatin.

Här kan du läsa mer om hur du bör gå tillväga under medicineringen och vad du bör undvika.

Du väljer tidpunkten

Vissa mediciner ska helst tas på morgonen medan andra passar bättre att ta på kvällen före läggdags.

När det gäller Atorvastatin kan du själv välja när på dygnet du vill ta den, det viktiga är att du håller dig till ungefär samma tid varje dag.

Du kan ta det här läkemedlet tillsammans med mat, men det är inget måste.

Du avgör själv vad som passar dig bäst, och det går lika bra att ta den i kombination med måltid som att ta den utan något att äta till. Ett glas vatten kan vara bra att ha till hands, för att du enkelt ska kunna svälja dina tabletter.

Saker du inte bör kombinera med Atorvastatin

När du använder läkemedel med atorvastatin bör du vara restriktiv beträffande din alkoholkonsumtion.

Om du vill ta ett glas vin när det blivit dags för middag så är det normalt sett ingen som helst fara, men kraftig alkoholkonsumtion kan påverka behandlingens effekt i negativ riktning.

Något som kanske är lättare att missa är att du heller inte får dricka för mycket grapefruktjuice när du behandlas med den här medicinen. Ett glas om dagen går bra, men dricker du större mängder än så kan effekten av medicinen påverkas (PubMED).

Det finns även flera läkemedel som kan påverka behandlingseffekten, och dit hör exempelvis:

  • ezetimib
  • cimetidin
  • fenazon
  • lopinavir
  • ritonavir

Samt många, många andra läkemedel.

Du bör vara noga med att läsa bipacksedeln innan du tar Atorvastatin, för att säkerställa att inget av de läkemedel du tar i dagsläget kan påverka den effekt Atorvastatin förväntas ge.

En startdos som sedan trappas upp

Atorvastatin är ett läkemedel som vanligtvis trappas upp.

Till en början ges en startdos, som oftast brukar ligga på 10 mg. Man brukar anpassa dosen under en period av 4 veckor, men det kan även ta längre tid att komma fram till rätt dos. För barn brukar dosen aldrig överskrida 20 mg när måldosen är nådd, medan du som vuxen kan få en dos på upp till 80 mg per dygn.

Oavsett vilken dos du tar så är det viktigt att du till punkt och pricka följer de anvisningar din läkare gett dig.

Du ska också se till att fortsätta följa de kostråd som du fått av din läkare eller den dietist du träffat innan medicineringen drog igång. Fortsätt till: Ett par saker du bör tänka på innan du tar atorvastatin.